ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
&
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Κοινωνική Σύμπραξη διαχειρίζεται περίπου 4.500 οικογένειες οι οποίες έχουν 8.500 ωφελούμενους.

Αυτές ανάλογα με το πλήθος μελών ανά οικογένεια συντίθενται όπως στον παρακάτω πίνακα.

Πλήθος Μελών Οικογένειας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Γενικό Άθροισμα

Πλήθος Οικογενειών

     2.530

      829

      582

      396

   126

     33

     6

    1

     2

                            4.505

Σύνολο Μελών

     2.530

   1.658

   1.746

   1.584

   630

   198

   42

    8

   18

                            8.414

 

Αντίστοιχα η κατανομή των ωφελούμενων και ο μέσος όρος ηλικίας τους ανά Δήμο φαίνεται στο παρακάτω πίνακα, που όπως καταδεικνύεται ο Μέσος όρος των ηλικιών είναι τα 34,6 έτη δηλαδή πλήττονται οι πιο παραγωγικές ηλικίες.

 

Εταίρος

Πλήθος Μελών

Μέσος όρος Ηλικίας

Αργιθέας

71

42,15

Άρρεν

51

43,88

Θήλυ

20

37,75

Καρδίτσας

4014

34,41

Άρρεν

2114

34,43

Θήλυ

1900

34,38

Λίμνης Πλαστήρα

132

43,76

Άρρεν

90

43,92

Θήλυ

42

43,40

Μουζακίου

669

40,86

Άρρεν

373

43,04

Θήλυ

296

38,11

Παλαμά

825

40,69

Άρρεν

446

41,52

Θήλυ

379

39,71

Σοφάδων

2692

30,94

Άρρεν

1434

31,11

Θήλυ

1258

30,73

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

10

41,90

Άρρεν

5

45,00

Θήλυ

5

38,80

Γενικό Άθροισμα

8414

34,64

 

Με βάση τα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα, έχει πραγματοποιηθεί διάκριση των δικαιούχων σε ηλικιακές κατηγορίες από 18-65 δηλαδή του ενεργού πληθυσμού.

Όπως φαίνεται υπάρχει επαρκής αριθμός δικαιούχων που να είναι σε ενεργές και παραγωγικές ηλικίες.

 

Αντίστοιχα η κατανομή των δικαιούχων ανά φύλλο, ηλικιακή κατηγορία και ανά πλήθος μελών του νοικοκυριού είναι:

 

Ετικέτες γραμμής

Αργιθέας

Καρδίτσας

Λίμνης Πλαστήρα

Μουζακίου

Παλαμά

Σοφάδων

Γενικό Άθροισμα

18_25

5

550

13

48

75

415

1108

Άρρεν

4

298

10

24

34

229

600

Θήλυ

1

252

3

24

41

186

508

26_35

5

643

25

85

115

400

1276

Άρρεν

1

363

17

37

64

232

716

Θήλυ

4

280

8

48

51

168

560

36-45

12

632

21

97

114

395

1273

Άρρεν

6

311

14

47

58

219

656

Θήλυ

6

321

7

50

56

176

617

46_55

17

608

25

132

138

389

1311

Άρρεν

14

292

14

85

77

202

685

Θήλυ

3

316

11

47

61

187

626

56-65

17

547

33

154

202

249

1203

Άρρεν

15

311

25

92

113

128

685

Θήλυ

2

236

8

62

89

121

518

ΑΝΗΛΙΚΟ

11

903

6

114

140

776

1950

Άρρεν

8

467

4

59

75

389

1002

Θήλυ

3

436

2

55

65

387

948

ΑΝΩ ΤΩΝ 65

4

131

9

39

41

68

293

Άρρεν

3

72

6

29

25

35

170

Θήλυ

1

59

3

10

16

33

123

Γενικό Άθροισμα

71

4014

132

669

825

2692

8414

 

Από τον παραπάνω πίνακα εξαγάγαμε τους ωφελούμενους από 18-55 ετών οι οποίοι θα αποτελέσουν το δυνητικό δυναμικό για την συμβουλευτική

 

Ενώ οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι οι παρακάτω ηλικίες:

Ετικέτες γραμμής

Αργιθέας

Καρδίτσας

Λίμνης Πλαστήρα

Μουζακίου

Παλαμά

Σοφάδων

Γενικό Άθροισμα

18_25

5

550

13

48

75

415

1108

Άρρεν

4

298

10

24

34

229

600

Θήλυ

1

252

3

24

41

186

508

26_35

5

643

25

85

115

400

1276

Άρρεν

1

363

17

37

64

232

716

Θήλυ

4

280

8

48

51

168

560

36-45

12

632

21

97

114

395

1273

Άρρεν

6

311

14

47

58

219

656

Θήλυ

6

321

7

50

56

176

617

46_55

17

608

25

132

138

389

1311

Άρρεν

14

292

14

85

77

202

685

Θήλυ

3

316

11

47

61

187

626

Γενικό Άθροισμα

39

2433

84

362

442

1599

4968

 

Ειδικά από την τελευταία ενημέρωση στοιχείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τη Διαβούλευση για το ΤΕΒΑ, τα στοιχεία διαμορφώνονται σε 4.400 δικαιούχους (νοικοκυριά) που αντιστοιχούν σε 8.300 ωφελούμενους, εξ αυτών 2.453 αποτελούν μονομελή νοικοκυριά, ενώ 795 νοικοκυριά έχουν 2 μέλη, 588 3 μέλη, 135 5μελή, 38 6μελή, 7 νοικοκυριά είναι 7μελή, 1 8μελές νοικοκυριό και 2 εννεαμελή.

Τα συνοπτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Γράφημα 1: Κατανομή Δικαιούχων & Ωφελούμενων στην ΠΕ Καρδίτσας στοιχεία από διαβούλευση ΤΕΒΑ

Γράφημα 2: Κατανομή Δικαιούχων & αριθμού μελών νοικοκυριού ΠΕ Καρδίτσας στοιχεία από διαβούλευση ΤΕΒΑ

Η κατανομή των Δικαιούχων ανά ηλικία έχει μεγάλη διακύμανση μεταξύ των Δήμων της ΠΕ Καρδίτσας η οποία φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Ενδεικτικά είναι τα μεγάλα ποσοστά νεανικού πληθυσμού στις περιοχές όπου εμφανίζονται θύλακες συγκέντρωσης ΡΟΜΑ (Σοφάδες, Καρδίτσα), ενώ οι λοιπές κατηγορίες δηλ 30-39, 40-49,50-59 φαίνονται με ίδια ποσοστά 19%-20%.

Γράφημα 2: Κατανομή Δικαιούχων ανά Ηλικία και Δήμο

Πίνακας 2: % Κατανομή κατά Ηλικία & Δήμο

Γράφημα 3: Κατανομή Ωφελούμενων / Ηλικία