τΙ ΕΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

συνοδευτικά μέτρα 2022
για την ΚΣ ΠΕ Μαγνησίας / Σποράδων

«Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων στα πλαίσια της πράξης  Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019-ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων» ΤΟΥ Ε.Π. Επισιτιστικής  ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ»

ΔΩΡΕΑΝ υποστηρικτικές Υπηρεσίες για τους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ θα παρέχονται και το 2022, από την Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Μαγνησίας/ Σποράδων, με συντονιστή Εταίρο τον Δήμο Βόλου και συμμετέχοντες εταίρους τους Δήμους: Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου.

Πρόκειται για ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, ατομικής ή ομαδικής, σε θέματα: ψυχοκοινωνικής στήριξης ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης,  υγιεινής διατροφής, αντιμετώπισης παχυσαρκίας, διαχείρισης άγχους, στρες, οικογενειακών κρίσεων & διαχείρισης εφήβων καθώς και θέματα διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, βελτίωσης ή ανάδειξης εργασιακών δεξιοτήτων και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού καθώς και ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε εργαστήρια, εκδηλώσεις και προγράμματα αθλητισμού και δημιουργικής απασχόλησης.


Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι και μέλη των οικογενειών τους ωφελούμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην διεύθυνση www.Magnisia.teba.gr, είτε στο e-mail: tebaMagnisias@outlook.com.gr ή στο τηλέφωνο 2421181980, είτε προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 35, 3ος όροφος γραφείο ΤΕΒΑ Μαγνησίας, ενώ πληροφορίες δίνονται και από τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων, όπως και από την αρμόδια Υπηρεσία Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Επικεφαλής Εταίρου Δήμου Βόλου στα τηλέφωνα 24214353141 & 2421353140 .