Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά

Στο πλαίσιο των δράσεων των Συνοδευτικών Μέτρων του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» (ΤΕΒΑ) πραγματοποιήθηκαν 2 εργαστήρια πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά, τέκνα των ωφελούμενων.

Η θεματολογία των εργαστηρίων αφορούσε στην υγιεινή διατροφή, τις ομάδες και κατηγορίες τροφίμων και την μεσογειακή πυραμίδα, μέσα από εικαστικές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, κολάζ και απλές κατασκευές.

Πραγματοποιήθηκαν 2 δράσεις με τη συμμετοχή και του Παραρτήματος Ρομά Αλιβερίου του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλου ,όπως παρουσιάζονται κατωτέρω:

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ
στο 8ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας με τίτλο: «Διατροφικές συμβουλές και συμβουλές υγιεινής διατροφής».

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.
στο 8ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας με τίτλο: «Διατροφικές συμβουλές και συμβουλές υγιεινής διατροφής».