Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων
(Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών)

Οι δράσεις κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας, πραγματοποιούνται μέσα από συμβουλευτική, παιχνίδια όπως και βιωματικά καλλιτεχνικά εργαστήρια, για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στόχος είναι η ενημέρωση σχετικά με πρακτικές κοινωνικοποίησης των παιδιών, καθώς και η παράλληλη ενημέρωση των παιδιών και των γονιών τους για την σημασία της.

Πραγματοποιήθηκαν 2 δράσεις με τη συμμετοχή και του Παραρτήματος Ρομά Αλιβερίου του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλου ,όπως παρουσιάζονται κατωτέρω:

• Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας με τίτλο: «Εθισμός στο Διαδίκτυο».

• Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας με τίτλο: «Αθλητικές δραστηριότητες / Παραδοσιακά παιχνίδια» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού