Συνοδευτικά Μέτρα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου & Στόχοι

Η Κοινωνική Σύμπραξη Μαγνησίας στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ παρέχει στους δικαιούχους και στους ωφελούμενους Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Πρόκειται για την παροχή συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, (ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) της Π.Ε. Μαγνησίας.

Αναλυτικά

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέα & Ενημερώσεις

Φόρμα Επικοινωνία

Έχετε απορίες;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα και μάθετε αναλυτικά ποιούς αφορά και πως μπορείται να συμμετέχετε στις δράσεις του ΤΕΒΑ.

Scroll to Top